UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 2:


Tømmer, eller rettere sagt materialet tre, har formet Skien og
Klosterøya i mange hundre år. Fra hogst og tømmerfløting til
sagbruk, båtbyggerier og papirfabrikk. Denne gruppa har i
oppgaven å finne ut historien om tømmer. Oppgaven er plassert i år
2023, 5 år i frem tiden. Gruppa er elever ved Skien vgs.

De skal tenke på hvordan man kan bruke tømmer i
uteklasserommer, hva kan man lage av tømmer, er tømmer et
bærekraftig materiale og hva slags relevans har tømmer i 2018.

Brukergruppen er elev dvs at de skal tenke på hvordan de kan ta i
bruk uteklasserommet og hvordan kan det utformes.

Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: