UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 3:


Landskapet på Klosterøya har endret seg veldig gjennom de siste
hundre årene. Geologien på Klosterøya er veldig spesielt, fordi
Osloryggen har tippet over, og man kan se fossiler fra 300 millioner
år siden nettopp i Klosterhavna park, hvor uteklasserommet skal være.

Oppgaven plasserer seg i år 2038, 20 år i fram tiden. Gruppa er
turister og barnefamilie i Skien. De skal komme fram til en løsning,
og de skal tenke løsningen spesielt for turister som besøker Skien
og Klosterøya.

Gruppen skal tenke på hvordan har landskapet blitt formet her, hva
slags bergarter finnes og hva slags vekster finnes ikke lenger. De
skal også tenke på hva fascinerer dem med landskapet på Klosterøya.

Steinar Moe, som eier parken, har sagt at han vil være med å grave
vekk store deler av massen for å avdekke berget under.

Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: