UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 4:


Denne oppgaven plasserer seg i år 2028, 10 år i frem tiden og
gruppa er turister som besøker Skien og Klosterøya. De er på
rusletur på Klosterøya og kommer over til uteklasserommet.
Oppgaven går på å beskrive hvorfor de liker uteklasserommet, hva
møter de der og hva kan de lære.

De skal også tenke over hvem bor i Skien, hva slags interesser har
de, hva slags behov har de og hva slags type rom og opplevelser
mangler i Skien.

Gruppen skal tenke spesielt på en barnefamilie som besøker Skien.

Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: