UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 5:


Mange tenker på teknologi som mobiltelefoner, datamaskiner osv,
men definisjonen på teknologi er faktisk all “praktisk utførelse
og anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker,
systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse
et problem eller utføre en særskilt funksjon” (Wikipedia).

Oppgaven plasserer seg i år 1878.Gruppen skal tenke på hva slags
teknologi fra fortiden er relevant i dag, og hva om vår teknologi ble
brukt på Henrik Ibsen sin tid, hva slags teknologi trenger vi i
framtiden, hva slags teknologi kan tas i bruk i uteklasserommet. De
skal tenke på hva fascinerer dem med teknologi og hvordan de
bruker teknologi i hverdagen.

Gruppen må også tenke på Henrik Ibsen og hva hadde han gjort i
uteklasserommet dere utformer. De skal komme fram til en løsning
tenkt over 100år tilbake i tid, og de skal tenke løsningen spesielt
for Henrik Ibsen.

Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: