UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 6:


Vannet i Skiensvassdraget har vært viktig gjennom mange år og vil
fortsatte å være viktig i årene framover. Det har lagt grunnlaget for
mye av aktiviteten og bosettingen her opp igjennom årene. Vann er
et viktig globalt tema. For selv om vann er en fornybar ressurs, er
det ikke gitt at vi mennesker hele tiden kan ha tilgang på vann til
de formålene vi ønsker.

Gruppen skal tenke på hvilken rolle vil vannet som omgir Klosterøya
ha for samfunnet, hvordan utnytter samfunnet vannet som omgir
Klosterøya og hvilken rolle spiller vannet for uteklasserommet. De
skal også lage en løsning for brukergruppen er nyutdannede i faget
«vannviktig» og løsningen skal være tenkt 30år fram i tid (2048).

Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: