UTEKLASSEROM

OM

GRUPPER

BLOGG

KONTAKT

Gruppe 8:


Mange tenker på teknologi som mobiltelefoner, datamaskiner osv,
men definisjonen på teknologi er faktisk all “praktisk utførelse
og anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker,
systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse
et problem eller utføre en særskilt funksjon” (Wikipedia).

Teknologi gruppe 8 skal tenke på moderne teknologi - fremtid.
Video fra gruppa er under oppgavearket


Oppgavearket:


Gruppe bilde

Video om oppgaven gruppa hadde: